logo

Včelaři Pištín


Základní organizace českého svazu včelařů Pištín


Hlavní stránka

Pořádané akce

Přátelé včelaři

Naše včelíny

Publikace

Historie

Historické foto

Odkazy

Kontakt


110 let včelařské organizace Pištín

V roce 2003 vydala včelařská organizace Pištín brožuru ve které je poměrně dobře zachycena její stoletá historie, proto následující příspěvek je zaměřen na poslední desetiletí činnosti.

V roce 2003 měla tato organizace 62 členů, avšak v létech následujících došlo k jejich rapidnímu úbytku. V roce 2005 jich bylo pouhých 53. Poté se přihlásilo několik mladých zájemců a tak v několika následujících létech bylo registrováno 56 členů a v konci roku 2012 opět díky zájmu mladých 59 členů. Včelaři v této organizaci jsou sdruženi ze sedmnácti obcí, navíc do obvodu patří též obce Malé Chrášťany a Sedlec, kde však nejsou zatím žádní včelaři. Trochu jinak se v tomto posledním desetiletí vyvíjela situace v počtu chovaných včelstev. V roce 2002 zazimovali členové celkem 614 včelstev, v roce 2005 to bylo již 751 včelstev a v roce 2010 ještě více, již 786 včelstev . V roce 2011 poklesli stavy na 735 zazimovaných včelstev a v roce 2012 na 720 včelstev. Kočovných včelařů bylo v roce 2003 evidováno 13, později 10 a v posledních létech 8. Organizace vlastní spolkový včelín s velkou klubovnou v krásném lesním prostředí zv. Na Picině. Klubovna byla pronajímána, přičemž v konci roku 2011 pronájem skončil.

Co se týká průměrného nálezu roztoče varoa destruktor ve smíšených vzorcích, ten byl v roce 2003 průměrně na jedno včelstvo 1,4 roztoče a v několika následujících létech se tento velmi slušný průměr udržel. V roce 2009 to bylo dokonce 0,4 roztoče na jedno včelstvo, ale ihned v roce následujícím 2010 včelaři poznali jak je tento parazit na včelách zrádný, neboť ve spadu se projevil průměrem 2,45 roztočů na jedno včelstvo. V počátku roku 2012 bylo zjištěno dokonce 5 roztočů na jedno včelstvo, v počátku tohoto roku 2013 se situace značně zlepšila na 1,7 roztoče na jedno včelstvo.

V roce 2005 dostihl některé včelaře strašák v podobě moru včelího plodu, ale ten byl zásluhou okamžité likvidace včel i úlů zlikvidován, takže na včelařské schůzi ze 17.3.2013 bylo konstatováno, že po vyšetření vzorků měli, nebyl nikde zjištěn bacil této nákazy, což bylo členy přijato s radostí. Nelze též opomenout, že v roce 2005 byli do okresního výboru ČSV zvoleni přátelé Václav Intrholc a Sanislav Pánek, bohužel 10. 10. 2006 přítel Václav Intrholc zemřel. Byl dlouholetým a zasloužilým předsedou (27 let) pistínské včelařské organizace. Výraznou záležitostí tohoto posledního desetiletí, byly kurzy chovu včelích matek na Picině. Ke dvěma učitelům včelařství (př.ing. Šilha a př.Pánek), přibyly v roce 2010 čtyři prohlížitelé včelstev a dvě učitelky zpracování včelích produktů které s úspěchem již pořádaly několik kurzů nejen pro naši organizaci, ale i pro okolní spolky, školy a podobně. V průběhu každého roku si členové vyslechli několik odborných přednášek od nejrůznějších učitelů včelařství z celého okresu.

V počátku roku 2013 došlo k výměně členských průkazů u všech členů za zcela nové, do nichž nebudou již vlepovány roční příspěvkové známky, čímž tento starý systém zanikl.

Historie ZO ČSV Pištín

2013 - 20. 1. Valná hromada, přednáška Aleše Mikšátka. Organizace má 58 členů z toho 8 žen
2012 - 1. 12. Přednáška př. Jana Jindry z Roudnice nad Labem (v zlivské škole)
2012 - 9. 9. Členská schůze v sále přestavěného hostince v Pištíně
2012 - 7. 7. Členská schůze s přednáškou na Picině
2012 - 15. 1. Výroční schůze
2011 - 5. 11. Kurz medového pečiva v Ćešnovicích (př. A. Vancová)
2011 - 7. 5. zájezd naší ZO na trase Lhenice, Hracholusky, Krušlov a Stachy
2011 - 30. 4. zájezd slovinských včelařů na Picině
2011 - 28. 8. Přednáška Ing. Frány z Českých Budějovic
2010 - 1. 12. kurz medového pečiva v Pištíně (př. A. Šilhová)
2010 - zazimováno 763 včelstev
2010 - 13. 6. kurz chovu včelích matek na Picině
2010 březen - natírání včelího plodu přípravkem M1
2010 - přednáška přítele Pánka a přítele Ing. Šilhy
2010 - volba výboru na 5 let
2009 - zazimováno celkem 764 včelstev
2009 - návštěva přítele Havlína ve Zlivici
2009 - kurz chovu včelích matek na Picině
2008 - kurz chovu včelích matek na Picině
2007 - předsedou ZO ČSV Pištín zvolen přítel Jan Caletka z Češnovic
2007 - kurz chovu včelích matek na Picině
2006 - kurz chovu včelích matek na Picině
2003 - velká oslava 100 let trvání spolku - vydána publikace 100 let Včelařského spolku Pištín
2000 - ZO ČSV Pištín sdružuje 18 obcí, má 66 včelařů a 571 včelstev
1990 - ZO ČSV Pištín má 101 včelařů a 1094 včelstev
1982 - výskyt roztoče Varoa Jacobsoni
1980 - ZO ČSV Pištín sdružuje 18 obcí, má 104 včelařů a 902 včelstev
1978-2007 předseda ZO ČSV je přítel Václav Interholc ze Žabovřesk
1973-dnes - pořádání kurzu chovu včelích matek na Picině
1973 - stavba spolkového včelína na Picině
1969 - dvoudenní zájezd do Nitry na včelí farmu Bodek
1961 - nárůst počtu včelstev ze 400 na 650
1961 - přibylo dalších 12 včelařů a 89 včelstev ze 4 obcí: Česká Lhota, Dívčice nádraží, Novosedly a Zbudov
1960 - změna územního uspořádání spolku - změna z 45 členů ze 7 obcí na 93 členů z 14 obcí
1957 - změna dosavadního názvu organizace na ZO ČSV Pištín
1940 - Včelařský spolek Pištín měl 70 včelařů, 417 včelstev v 10 obcích
1940 - Včelařský spolek Pištín sdružuje včelaře z obcí: Břehov, Čejkovice, Češnovice, Malé Chrášťany, Pašice, Pištín, Plástovice, Tupesy, Vlhlavy, Zálužice
1939-45 - zvýšený zájem o včelařství z důvodu přídělů potravin
1932 - kurz medového pečiva
1930 - přejmenování spolku na Včelařský spolek Pištín a okolí
1920 - Včelařský spolek pro Břehov a okolí má 33 včelařů a 37 včelstev
1903 - založení včelařského spolku pro Břehov a okolí

bee
Copyright © 2008- , Všechna práva vyhrazena, Obsah: Jan Caletka, Správce webu: Zdeněk Brož